Verantwortlich für den Inhalt ist:

(ausser gelinkte Sites auf fremden Servern)

B. Riedlbauer 
Lohma  48

DE 92714 Pleystein  

Disclaimer1. Inhalt der Websiten 


Dieser Webauftritt ist PRIVAT.

Ich übernehme keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. 

Haftungsansprüche gegen mich, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw.

durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen.

Alle Informatioinen sind frei und unverbindlich. Ich behalte es mir vor, Teile der Seiten oder den gesamte Webauftrittt ohne Ankündigung zu ändern, zu ergänzen, zu löschen oder

die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.2. Verweise und Links

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches sind, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.

Ich erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren.

Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten habe ich  keinen  Einfluss.

Deshalb distanzie ich mich ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. 

Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Einträge ins Gästebuch. 

Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, 

haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.3. Urheber- und Kennzeichenrecht

Ich werde in allen Websiten die Urheberrechte der verwendeten Grafiken und Texte zu beachten, so weit als möglich eigene Bilder und  lizenzfreie Bilder und Grafiken verwenden.

Alle innerhalb meiner Webseiten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten 

der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluß zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind. 

Das Copyright für von mir selbst erstellten Texte und Fotos bleibt bei mir.


4. Datenschutz

Persönliche oder geschäftlicher Daten (E-Mailadressen, Namen, Anschriften) aus dem Gästebuch werden nur auf freiwilliger Basis freigegeben.5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes 

der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.pro
české přáteleDementi1. Obsah webových stránek

Beru žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací.

Nároky na ručení proti mně, které se vztahují na materiální či nehmotné povahy způsobené používání nebo nepoužívání informací nebo použití nesprávných a neúplných informací, jsou vyloučeny, pokud je úmyslné nebo hrubé nedbalosti.

Všechny Informatioinen jsou zdarma a bez závazků. Já si vyhrazuje právo změnit některé části nebo celé Webauftrittt bez předchozího upozornění, přidávat, mazat nebo dočasně nebo trvale.2. Odkazy a linky

Pro přímé nebo nepřímé odkazy na jiné internetové stránky ("links"), které jsou mimo rozsah odpovědnosti, by se odpovědnost vzniknout jen v případě, v síle, v níž autor si je vědom obsahu a bylo by technicky možné a únosné pro užívání nelegálního obsahu verhindern.Ich prohlásil výslovně, že když odkazy žádný nelegální obsah na odkazovaných stránkách. Na aktuální a budoucí obsah návrhu, nebo autorství odkazovaných stránkách nemám žádnou kontrolu. Proto jsem se distancujeme od všech obsahů všech odkazovaných stránek, které byly změněny po spojení. To platí pro všechny v rámci vlastní internetové nabídky nastavení levé a odkazy, jakož i zápisy v návštěvní knize.

Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a na náhradu škody vyplývající z používání nebo nepoužívání takových informací, pouze poskytovatel stránky uvedené, a ne ten, kdo má spojený s těmito stránkami.3. Autorská práva a ochranné známky

Budu respektovat všechny webové stránky uživatelů grafiky a textu, pokud je to možné použít vlastní obrázky a royalty free grafiku. Všechny v rámci internetové nabídky a případně chráněné značky a ochranné známky jsou ustanovení o ochranných známkách práva a práva vlastníka autorských práv. Pouhá zmínka neznamená, že ochranné známky nejsou chráněny zákonem. Autorská práva pro jakékoliv materiály vytvořené mnou a obrázky zůstává s autorem.

4. Ochrana osobních údajů

Pokud je možnost zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, adresy) je uvedeno, že vstup těchto údajů probíhá dobrovolně.

5. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za část internetové nabídky, ze které byly postoupeny na této stránce. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto nejsou legální nebo správné, zbývající části dokumentu ve svém obsahu a platnosti.